TAASK BPM ที่สุดของ BPM Software
กับความสามารถที่เหนือกว่า

  • รองรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
  • รองรับการจัดการกระบวนการด้านคุณภาพ (Quality Procedure : QP) อย่างเต็มรูปแบบ
  • รองรับการสร้างแบบฟอร์มเพื่อการเชื่อมโยงกับกระบวนการที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างสมบูรณ์

ออกแบบ Workflow ด้วยกราฟฟิก

TAASK มีเครื่องมือการออกแบบ workflow ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน เป็นไปอย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว นอกจากนี้ TAASK ยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ไว

สร้างฟอร์มได้อย่างง่ายดาย

TAASK มีเครื่องมือในการสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ระบบได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 นาที ก็สามารถสร้างฟอร์มขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จพร้อมใช้งานทันที ในกระบวนการสามารถมีได้มากกว่า 1 ฟอร์มซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปที่จุดใดก็ได้ในกระบวนการ

การควบคุมการไหลของงานโดยอัตโนมัติ

TAASK มี Engine ที่ควบคุมการไหลของงานได้อย่างชาญฉลาด โดยผู้ใช้ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขได้อย่างอิสระ ตอบโจทย์ทั้งการให้มีความเคร่งครัดสูง หรือความยืดหยุ่นสูงก็ได้ ความเป็นอัตโนมัติจะช่วยกำจัดความผิดพลาดจากผู้ใช้งาน เพราะระบบจะเป็นผู้คำนวณทิศทางการไหลของงานให้ได้อย่างถูกต้อง

ระบบกระจายงานที่แม่นยำเมื่อต้องมีการทำงานพร้อมกัน

ความสามารถนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพราะเมื่อหลายทีมสามารถทำงานพร้อมกันได้ นั่นก็หมายความว่าใช้เวลาน้อยลง ประสิทธิภาพจึงพุ่งสูง ระบบมีความแม่นยำในการติดตามงานได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีการกระจายงานจำนวนมากเท่าไหร่หรือซับซ้อนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ TAASK

ระบบตรวจสอบงานที่ถูกกระจาย ก่อนยืนยันความสำเร็จของงานทั้งหมด

เมื่อมีการกระจายงานออกไปให้หลายทีมทำงาน ก็จำเป็นต้องมีการตรวจเช็คว่างานเหล่านั้นได้สำเร็จกันทั้งหมด แล้วหรือไม่ สำเร็จไปแล้วเท่าไหร่ ก่อนที่ระบบจะตัดสินใจเลือกเส้นทางการไหลของงานในขั้นตอนต่อไป โดยอัตโนมัติ ทำให้การไหลของงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีช่วงที่ต้องเกิดการเสียเวลาเลย

รายงานอัตโนมัติจากการออกแบบฟอร์ม

TAASK สามารถสร้างรายงานเพื่อพิมพ์ออกมาได้เองโดยอัตโนมัติ เพียงแค่ผู้ใช้ระบบสร้างฟอร์มเพื่อให้มีการกรอกข้อมูล ระบบก็สามารถสร้างรูปแบบรายงานออกมาโดยอัตโนมัติได้ทันที

รายงานการติดตามงาน

ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้โดยการดูรายงานแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบจุดที่เป็นคอขวดหรือตรวจสอบงานที่มีคนงานมากเกินไปได้อย่างง่ายดาย

รายงานทางสถิติและการประเมินผล

รายงานจะแสดงข้อมูลทางสถิติของงานหรือกระบวนการ เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ทำงาน ระยะเวลาเฉลี่ยที่ต้องใช้ทั้งกระบวนการ ผู้ทำงานมากที่สุดในปีนี้ ผู้ที่ทำงานน้อยที่สุดในปีนี้ ช่วงที่ต้องรอในการส่งต่อจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งมากที่สุด เป็นต้น

รับส่วนลดฟรีทันที 50% เมื่อสมัครภายในเดือน ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น โทร. 094-6709933