TAASK Business Process Management
ระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

BPM Software อันดับ 1 ของไทย
ถึงเวลาแล้วที่ Digital Transformation จะต้องเริ่มที่บริษัทของคุณ (ทดลองฟรี 1 ปี)

สมัครใช้งานโปรแกรม TAASK ได้ฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น โทร. 094-6709933
มีพนักงานธรรมดา แต่มี Business Process ที่ยอดเยี่ยม ก็สามารถได้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยม
หากมีพนักงานที่ยอดเยี่ยม แต่ Business Process ธรรมดา ก็อาจจะได้แค่ผลผลิตธรรมดา
เทคโนโลยีที่ล้ำกว่าเพื่อซอร์ฟแวร์ที่ดีกว่า
โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี
ด้วยทีมงานที่สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์โดยตรง และมีประสบการณ์ในการดูแลบริษัทขนาดใหญ่มานาน ทำให้ได้ซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตอบโจทย์บริษัทที่ต้องการเข้าสู่การเป็น Digital Company และเราคือ BPM Software ที่ดีที่สุด
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คืออะไร
TAASK ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานตาม procedure ของ ISO อย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยความสามารถในการสร้าง FORM และการสร้าง WORK PRODEDURE ให้เป็นไปตามหลักการของ ISO ความสามารถในการพิมพ์รายงาน ISO ออกมาได้ทันทีหลังจากที่งานในทุกขั้นตอนได้เสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ TAASK เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในการใช้งานเพื่อการทำ ISO ในองค์กร
 • สร้าง Workflow ได้ตาม ISO procedure ได้อย่างสมบูรณ์
 • สร้าง form ตาม ISO ได้อย่างไม่จำกัด
 • ในแต่ละ ISO procedure สามารถมี ISO form ได้ไม่จำกัด
 • พิมพ์ ISO form ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเก็บไว้ได้ทันที เมื่อจบ procedure
เพื่อทุกกิจการ
เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ TAASK เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกิจการ ทุกธุรกิจ เกิดความโปร่งใส เที่ยงธรรม สร้างความประทับใจและไว้ใจจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ รวมถึงพนักงานทุกคน
ทดลองใช้ฟรี
เพื่อประเทศของเรา
ประเทศของเราต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อซื้อ BPM Software จากต่างประเทศ เราจึงต้องการช่วยลดการจ่ายเงินนี้ ทำให้เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ และนำประเทศของเรากลายเป็น Digital Country
ทดลองใช้ฟรี
เพื่ออนาคตและการศึกษา
ระบบงานที่ดีในสถานศึกษาย่อมส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออนาคตของชาติ ทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดมากถึง 50% สำหรับทุกสถานศึกษา โรงพยาบาล หรือ มูลนิธิเพื่อสังคม
ทดลองใช้ฟรี
BPM Templates
ระบบ TAASK มี Workflow, ISO procedure, ISO form and report สำหรับไว้ให้ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการเริ่มต้นจากศูนย์ เช่น
 • งานฝ่ายบัญชี
 • งานฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • งานฝ่ายผลิต
 • งานฝ่ายขาย
 • งานฝ่ายซ่อมบำรุง
ทางเรามีบริการทำ Workflow/ISO procedure ให้ ฟรี มากถึง 10 workflows
และมีบริการทำ Normal form และ ISO form ให้ ฟรี มากถึง 10 forms
จัดการคนทำงานได้ทั้งแบบทีมและแบบบุคคล
TAASK รองรับการกำหนดผู้ทำงานได้ทั้งแบบทีมและกำหนดแบบระบุเป็นบุคคลได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ workflow นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเปลี่ยนผู้ทำงาน และการกำหนดผู้ทำงานในทีม ทำให้ไม่ต้องมีการเกี่ยงงานกันทำในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน
นอกจากการจัดกลุ่มคนทำงานเป็นทีม (Team) ได้แล้วนั้น TAASK ยังสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานระบบ ออกเป็นกลุ่ม (Group) ได้ ทำให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และการเข้าถึง workflow ต่างๆ สามารถทำได้อย่างเป็นระบบและสะดวกต่อการจัดการ
จะรู้ได้อย่างไร? ว่าบริษัทของคุณมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ในปัจจุบันการดำเนินการทางธุรกิจจะอาศัยบุคคล เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป หรือ ผู้จัดการฝ่าย เป็นผู้คอยควบคุมให้กิจการดำเนินไปอย่างถูกต้อง โดยระหว่างที่มีการดำเนินกิจการอยู่นั้นจะต้องมีการบันทึก...
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management : BPM) คืออะไร?
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) คือการค้นหา จำลอง วิเคราะห์ วัดผล ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางธุรกิจและกระบวนการการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด...
ระบบ TAASK คืออะไร?
ระบบ TAASK เป็นระบบ BPM Software ที่มีฟังก์ชันความสามารถสูง เช่น การออกแบบเวิร์กโฟลว์ (workflow) ด้วยภาพกราฟฟิกผ่านเว็บแอพพลิเคชัน การมีเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบในเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น Process, Task, Decision, Extract และ Merge ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ได้อย่างอิสระ มีระบบการเลือกเส้นทางการไหลของงานอัตโนมัติ มีการแตกงานออกไปมากกว่า 1 เส้นทางการไหลของงานได้ ทำให้รองรับการทำงานพร้อมกันได้จากหลายทีมงาน และยังสามารถควบคุมการไหลของงานให้หยุดรองานจากทีมงานที่เหลือให้ครบก่อนถึงจะไปยังงานในขั้นตอนต่อไปได้ ระบบ TAASK ถูกสร้างและควบคุมด้วยวิศวกรซอร์ฟแวร์มืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้เป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับการทำ BPM
ระบบ TAASK เหมาะกับใคร?
ระบบ TAASK เหมาะกับทุกบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจำนวนพนักงานจะมีน้อยเพียงแค่ 1-2 คน หรือมีจำนวนมากเป็นจำนวน 3,000-5,000 คน ก็ยิ่งจำเป็นต้องใช้ระบบ TAASK นอกจากนี้ระบบ TAASK จะยังช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลกับบุคลล หรือทีมงานกับทีมงาน หรือบริษัทกับบริษัท ไม่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันจะนำไปสู่ความเสียหาย ระบบ TAASK จะช่วยกำกับให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเอง ทำให้มีความสุขในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
แต่หากไม่มีการใช้ระบบ BPM Software มาควบคุม ถ้างานมีการตกค้างที่จุดๆหนึ่งมากๆ แต่คนที่จะต้องทำงานจริงๆกับไม่ได้รับงานนั้นหรือไม่รู้เรื่องเลย ก็จะทำให้คนงานคนนั้นว่างงานไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่พอมีงานมาหากลับได้รับทีเดียวทีละมากๆ และถ้าเป็นงานเร่ง อาจจะทำให้ทำงานไม่ทันและเกิดความเครียดไม่มีความสุขในการทำงาน และจะต้องทำงานล่วงเวลาอีกด้วย อันจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับบริษัทเป็นเท่าตัว
บริษัทที่ใช้งาน TAASK จะต้องมีโปรแกรมเมอร์เองหรือไม่?
ไม่จำเป็นเลย เพราะระบบ TAASK มีการออกแบบให้ใช้งานง่าย มีเครื่องมือในการออกแบบเวิร์กโฟลว์ (workflow) ด้วยกราฟฟิก มีรายงานที่ออกด้วยระบบอัตโนมัติ ทีมงานพัฒนาเป็นคนไทยทั้งหมด ทำให้ตอบโจทย์การใช้งานระบบ BPM บนพื้นฐานค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด แต่มีฟังก์ชันที่รองรับการทำงานที่ดีที่สุด
 • TAASK เป็นระบบ on cloud services
 • ใช้งานผ่านเครื่องมือทางกราฟฟิก
 • ออกแบบรายงานอัตโนมัติ
 • มีเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ (workflow) ไว้ให้ใช้งานได้ทันที
 • กำหนดค่าการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
 • ทุกประเด็นเรามีทีมวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ก้าวเข้าสู่ Digital Company ไปพร้อมกัน