TAASK Business Process Management
โปรแกรมประสานการทำงานระหว่างกัน

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
 • ติดตามการทำงานของลูกน้อง ดูเวลาที่ใช้ทำงาน
 • หาจุดล่าช้าในการทำงานได้ชัดเจน
 • มีฟอร์มให้กรอกข้อมูลการทำงานของตัวเอง

ทำไมทุกๆบริษัทจึงจำเป็นต้องมีโปรแกรม TAASK ?

 • เป็นโปรแกรมช่วยในการทำงานร่วมกันในบริษัท ส่งต่องานกันเป็นทอดๆ ตามเวิร์คโฟลที่วาดเอาไว้
 • ติดตามงานของลูกน้องได้จากรายงาน งานค้างที่ใคร ค้างนานเท่าไหร่แล้ว มีข้อมูลสำหรับประเมินผลงานลูกน้องได้
 • การประสานงานกันทำ รองรับทั้งแบบทำงานเป็นทีมต่อทีมหรือบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อทีม
 • ในแต่ละหน่วยการทำงานสามารถมีการมอบหมายงานกันได้เช่นหัวหน้ามอบหมายงานให้ลูกน้อง
 • โปรแกรมสามารถออกแบบขั้นตอนการทำงาน(เวิร์คโฟล)ด้วยกราฟิก รองรับการทำงานร่วมกันที่มีความซับซ้อนได้
 • โปรแกรมสามารถมีฟอร์มสำหรับให้ผู้ทำงานแต่ละจุดกรอกข้อมูลของงานที่ตัวเองทำลงไปได้
รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครภายในเดือนนี้เท่านั้น โทร. 094-6709933
มีพนักงานธรรมดา แต่มี Business Process ที่ยอดเยี่ยม ก็สามารถได้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยม
หากมีพนักงานที่ยอดเยี่ยม แต่ Business Process ธรรมดา ก็อาจจะได้แค่ผลผลิตธรรมดา
เทคโนโลยีที่ล้ำกว่าเพื่อซอฟต์แวร์ที่ดีกว่า
โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี
ด้วยทีมงานที่สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยตรง และมีประสบการณ์ในการดูแลบริษัทขนาดใหญ่มานาน ทำให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตอบโจทย์บริษัทที่ต้องการเข้าสู่การเป็น Digital Company และเราคือ BPM Software ที่ดีที่สุด
ช่วยประสานการทำงานระหว่างทีม

โปรแกรมช่วยส่งต่องานถึงผู้รับผิดชอบคนถัดไปอัตโนมัติ ลดความผิดพลาด

ตรวจสอบความคืนหน้าของงาน

มีข้อมูลแสดงผู้รับผิดชอบงาน วันที่รับงาน วันที่เริ่มทำงาน งานค้างกี่วันแล้ว

กระบวนการทำงานโปร่งใส

ตรวจสอบจำนวนงานที่แต่ละบุคคลทำ ได้อย่างชัดเจน มีความยุติธรรม

รายงานสถิติและประเมินผลงาน

มีรายงานแสดงสถานะงานในภาพรวม และแสดงผลงานแต่ละคน

เพื่อทุกกิจการ
เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ TAASK เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกิจการ ทุกธุรกิจ เกิดความโปร่งใส เที่ยงธรรม สร้างความประทับใจและไว้ใจจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ รวมถึงพนักงานทุกคน
✆ โทรติดต่อเรา ติดต่อเรา
เพื่อประเทศของเรา
ประเทศของเราต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อซื้อ BPM Software จากต่างประเทศ เราจึงต้องการช่วยลดการจ่ายเงินนี้ ทำให้เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ และนำประเทศของเรากลายเป็น Digital Country
✆ โทรติดต่อเรา ติดต่อเรา
เพื่ออนาคตและการศึกษา
ระบบงานที่ดีในสถานศึกษาย่อมส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออนาคตของชาติ ทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดมากถึง 50% สำหรับทุกสถานศึกษา โรงพยาบาล หรือ มูลนิธิเพื่อสังคม
✆ โทรติดต่อเรา ติดต่อเรา
BPM Workflow Design Service
ระบบ TAASK มีเครื่องมือสำคัญอีก 1 อย่างคือเครื่องมือในการออกแบบ workflow ซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ แต่ในบางองค์กรไม่มีบุคลากรที่จะมาทำ workflow ในระบบ TAASK จริงๆ ทางเราจึงมีบริการทำให้ในราคาที่ไม่แพง ตัวอย่าง workflow เช่น
 • งานรับสินค้า
 • งานเคลมสินค้า
 • งานรับซ่อมสินค้า
 • งานซ่อมบำรุง
 • งานขายสินค้า
 • งานทรัพยากรบุคคล
 • งานเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้าระบบ ERP
 • งานนำส่งสินค้า
 • และงานอื่นๆอีกมากมาย
จัดการคนทำงานได้ทั้งแบบทีมและแบบบุคคล
TAASK รองรับการกำหนดผู้ทำงานได้ทั้งแบบทีมและกำหนดแบบระบุเป็นบุคคลได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ workflow นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเปลี่ยนผู้ทำงาน และการกำหนดผู้ทำงานในทีม ทำให้ไม่ต้องมีการเกี่ยงงานกันทำในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน
นอกจากการจัดกลุ่มคนทำงานเป็นทีม (Team) ได้แล้วนั้น TAASK ยังสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานระบบ ออกเป็นกลุ่ม (Group) ได้ ทำให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และการเข้าถึง workflow ต่างๆ สามารถทำได้อย่างเป็นระบบและสะดวกต่อการจัดการ
จะรู้ได้อย่างไร? ว่าบริษัทของคุณมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ในปัจจุบันกระบวนการการทำงานจะอาศัยหัวหน้างานเป็นผู้คอยควบคุมให้กระบวนการนั้นๆเป็นไปอย่างถูกต้อง อาศัยกระดาษในการบันทึกข้อมูล ทำให้การวัดประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการที่จะวัดประสิทธิภาพการทำงาน จึงจำเป็นต้องอาศัยซอฟต์แวร์มาเป็นเครื่องมือในการติดตามงาน คอยตรวจสอบงานที่มีความล่าช้า หรือ จุดไหนเป็นคอขวด ก็จะต้องรีบเข้าไปแก้ไข ดังนั้น TAASK จึงเป็นคำตอบของคุณ
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management : BPM) คืออะไร?
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) คือการค้นหา จำลอง วิเคราะห์ วัดผล ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางธุรกิจและกระบวนการการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด...
ระบบ TAASK คืออะไร?
ระบบ TAASK เป็นระบบ BPM Software ที่มีฟังก์ชันความสามารถสูง เช่น การออกแบบเวิร์กโฟลว์ (workflow) ด้วยภาพกราฟฟิกผ่านเว็บแอพพลิเคชัน การมีเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบในเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น Process, Task, Decision, Extract และ Merge ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ได้อย่างอิสระ มีระบบการเลือกเส้นทางการไหลของงานอัตโนมัติ มีการแตกงานออกไปมากกว่า 1 เส้นทางการไหลของงานได้ ทำให้รองรับการทำงานพร้อมกันได้จากหลายทีมงาน และยังสามารถควบคุมการไหลของงานให้หยุดรองานจากทีมงานที่เหลือให้ครบก่อนถึงจะไปยังงานในขั้นตอนต่อไปได้ ระบบ TAASK ถูกสร้างและควบคุมด้วยวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้เป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับการทำ BPM
ระบบ TAASK เหมาะกับใคร?
ระบบ TAASK เหมาะกับทุกบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจำนวนพนักงานจะมีน้อยเพียงแค่ 1-2 คน หรือมีจำนวนมากเป็นจำนวน 3,000-5,000 คน ก็ยิ่งจำเป็นต้องใช้ระบบ TAASK นอกจากนี้ระบบ TAASK จะยังช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลกับบุคลล หรือทีมงานกับทีมงาน หรือบริษัทกับบริษัท ไม่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันจะนำไปสู่ความเสียหาย ระบบ TAASK จะช่วยกำกับให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเอง ทำให้มีความสุขในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
แต่หากไม่มีการใช้ระบบ BPM Software มาควบคุม ถ้างานมีการตกค้างที่จุดๆหนึ่งมากๆ แต่คนที่จะต้องทำงานจริงๆกลับไม่ได้รับงานนั้นหรือไม่รู้เรื่องเลย ก็จะทำให้คนงานคนนั้นว่างงานไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่พอมีงานมาหากลับได้รับทีเดียวทีละมากๆ และถ้าเป็นงานเร่ง อาจจะทำให้ทำงานไม่ทันและเกิดความเครียดไม่มีความสุขในการทำงาน และจะต้องทำงานล่วงเวลาอีกด้วย อันจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับบริษัทเป็นเท่าตัว
บริษัทที่ใช้งาน TAASK จะต้องมีโปรแกรมเมอร์เองหรือไม่?
ไม่จำเป็นเลย เพราะระบบ TAASK มีการออกแบบให้ใช้งานง่าย มีเครื่องมือในการออกแบบเวิร์กโฟลว์ (workflow) ด้วยกราฟฟิก มีรายงานที่ออกด้วยระบบอัตโนมัติ ทีมงานพัฒนาเป็นคนไทยทั้งหมด ทำให้ตอบโจทย์การใช้งานระบบ BPM บนพื้นฐานค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด แต่มีฟังก์ชันที่รองรับการทำงานที่ดีที่สุด
 • TAASK เป็นระบบ on cloud services
 • ใช้งานผ่านเครื่องมือทางกราฟฟิก
 • ออกแบบรายงานอัตโนมัติ
 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียด
 • กำหนดค่าการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
 • ทุกประเด็นเรามีทีมวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ก้าวเข้าสู่ Digital Company ไปพร้อมกัน