TAASK E-Form & Workflow : โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์และเวิร์คโฟล

 • ลดค่าใช้จ่ายทันที
 • เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า
 • เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล
 • ส่งต่อข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างอัตโนมัติ (Automated workflows)
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

5 ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการใช้โปรแกรม TAASK E-Form & Workflow

1. ลดค่าใช้จ่ายทันที

ในแต่ละปีบริษัทจะต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากไปกับการซื้อกระดาษ หมึก ค่าซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์หลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องทำลายเอกสาร ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะหมดไปเมื่อบริษัทของคุณเปลี่ยนมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลแทนกระดาษ นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายแล้วสิ่งนี้ยังทำให้การส่งต่อข้อมูลจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของคนส่งเอกสารอีกด้วย

2. การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า

การที่ข้อมูลต่างๆได้ถูกเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตัล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาข้อมูลจากตู้เก็บเอกสาร ข้อมูลที่เก็บไว้ในโปรแกรม TAASK ยังสามารถ export ออกมาเป็น PDF ไฟล์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีก เช่น ส่งข้อมูลให้บุคคลภายนอกบริษัท หรือ นำไฟล์นี้ไปเก็บไว้ที่ Cloud Storage ของบริษัทอีกทีก็ได้

3. เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล

โปรแกรม TAASK มีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล มีการรักษาความเป็นส่วนตัว คุณสามารถเลือกได้ว่า จะให้ใครสามารถดูข้อมูลได้หรือไม่ได้ ดังนั้นผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้นถึงจะสามารถดูข้อมูลได้ ด้วยวิธีการนี้ทำให้มีความปลอดภัยกว่าการเก็บเอกสารกระดาษไว้ในตู้เก็บเอกสารแบบเดิมๆมาก

4. การส่งต่อข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างอัตโนมัติ (Automated workflows)

เมื่อข้อมูลที่ต้องการได้ถูกกรอกลงไปในโปรแกรม แล้วมีการยืนยันบันทึกข้อมูล ข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ทันที และเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพราะ TAASK มีเวิร์คโฟลที่ยืดหยุ่น รองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ทำให้พนักงานไม่ต้องไปเสียเวลาพิมพ์เอกสาร จัดเรียงเอกสาร หรือนำส่งเอกสาร จึงทำให้พนักงานมีเวลาใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ หรือความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรยิ่งขึ้นไป

5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เมื่อคุณมีการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ พนักงานในองค์กรก็จะสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การเข้าถึงเอกสารและไฟล์ได้ทันทีช่วยลดเวลาการรอคอยของลูกค้า สิ่งนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อันจะเป็นผลโดยตรงให้องค์กรของคุณเติบโต

ระบบ TAASK E-Form & Workflow

ระบบ TAASK เป็นระบบที่ทำงานโดยปราศจากการใช้กระดาษ 100% เพราะสามารถสร้างฟอร์มขึ้นมาให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลได้ สามารถส่งต่อข้อมูลจากทีมหนึ่งไปยังอีกทีมหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมีพนักงานส่งเอกสารเหมือนกับการใช้กระดาษ TAASK มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่เป็นมาตราฐาน ทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาให้เป็นรูปแบบไฟล์ ได้อย่างถูกต้อง ง่ายดาย เช่น เปลี่ยนข้อมูลจากฟอร์มที่ผู้ใช้งานกรอกลงไปเป็นไฟล์ PDF ก็ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ TAASK ยังสามารถสรุปข้อมูลออกมาเป็นสถิติได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบไฟล์ EXCEL ได้เช่นกัน คุณสมบัติที่โดดเด่นของ TAASK ยังมีเรื่องของการรองรับ workflow ที่มีความซับซ้อนสูงมากๆ ได้ ทำให้กระบวนการทำงาน ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์แบบ ระบบ TAASK ยังคงอนุญาตให้ผู้ใช้งานแนบไฟล์ ต่างๆได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการ print ไฟล์เหล่านั้นออกมาเป็นกระดาษ การอนุมัติเอกสารต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องมีการเซ็นต์ชื่อจากกระดาษ เพราะการอนุมัติผ่านระบบออนไลน์ได้มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนอยู่แล้ว ดังเปรียบได้กับการโอนเงินผ่าน Mobile Banking ก็ไม่จำเป็นต้องมีการ เซ็นชื่อใดๆ เพียงแค่กรอกรหัสผ่านก็สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินได้ทันที

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์ (E-Form) คืออะไร

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์เป็นรูปแบบการรับข้อมูลเพื่อบันทึกเก็บไว้ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น TAASK หรือ Google Form เป็นต้น เอกสารจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งจะเก็บไว้เป็นข้อมูลดิบ และสามารถจะเปลี่ยนมาเป็นไฟล์ที่เรามองเห็นได้เช่น PDF เป็นต้น ดังนั้น เมื่อข้อมูลได้ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลที่ดี เราจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาประมวลผลให้อยู่รูปแบบต่างๆได้ เช่น กราฟ เป็นต้น

ปัจจุบันแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์ ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ก็จะมีโปรแกรมให้เราสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้โดยตรง เช่นการกรอกข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือ กรอกข้อมูลผ่านแอพบนมือถือเป็นต้น ทำให้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องใช้กระดาษ ปัจจุบันนโยบายการค้ากับต่างประเทศเริ่มมีข้อบังคับเกี่ยวกับ Carbon Zero (การลดการปล่อยคาร์บอนจากองค์กร) มากขึ้น ดังนั้นหากองค์กรใดที่ไม่ปรับตัวก็จะทำให้เสียโอกาสทางการค้าเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์และเวิร์คโฟล

 1. ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม จัดหาตัวแทนของแต่ละแผนกให้เป็นตัวแทนในการทำงาน และคัดเลือกหัวหน้าโครงการ
 2. ให้ตัวแทนแต่ละแผนกนำเอกสารที่เป็นกระดาษมารวมรวมไว้กับหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเอกสารแต่ละตัวต้องมีการเริ่มต้นจากแผนกใดไปแผนกใด
 3. หัวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมหรือระบบซอฟต์แวร์เพื่อนำมาใช้งาน เช่น โปรแกรม TAASK
 4. จัดประชุมเพื่อคุยแผนและขั้นตอนการดำเนินงานระหว่างทีมงานของ TAASK และ ทีมงานของบริษัท
 5. เริ่มต้นการ implement program TAASK เพื่อมาใช้แทนเอกสารที่เป็นกระดาษแบบเก่า
 6. ทำการ training ผู้ที่ต้องใช้งานระบบทุกคน
 7. เริ่มต้นใช้งานจริง และแจ้งกลับไปยังทีมงาน TAASK หรือหัวหน้าโครงการเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเวิร์คโฟลการทำงานให้ดีกว่าเดิม

ตัวอย่างการใช้งานแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์และเวิร์คโฟล

 1. โรงพยาบาล : ตั้งแต่การรับตัวผู้ปวย การรักษา การนัดพบแพทย์ การจ่ายเงิน และการรับยา จะเห็นว่ามีหลายเอกสารมากถูกตัดการใช้กระดาษออกไป จะเหลือเพียงแค่เอกสารประเภทใบเสร็จรับเงิน หรือ ที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น
 2. ศูนย์ซ่อมรถยนต์ : จะเห็นว่าการบันทึกข้อมูลต่างๆจะถูกบันทึกลงไปที่ tablet โดยตรง อีกทั้งอำนวยความสะดวกด้วยการถ่ายภาพและบันทึกลงในระบบได้ทันที ข้อมูลต่างๆก็จะส่งมายังจอ monitor ที่ห้องพักของลูกค้าเพื่อรายงานสถานะปัจจุบันของรถยนต์ได้อย่าง real time เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก
 3. สำนักงานขนส่งทางบก : ถือว่าเป็นสำนักงานที่มีการถ่ายโอนข้อมูลจากแผนกหนึ่งไปยังอีกหลายแผนกเป็นจำนวนมาก หากยังใช้กระดาษหรือแบบฟอร์มก็จะต้องใช้หลายหน้าเพื่อให้แต่ละแผนกกรอกข้อมูลลงไป แต่ตอนนี้ได้ใช้ระบบ E-Form & Workflow แล้ว ทำให้ไม่ต้องมีการใช้กระดาษและทำให้การส่งต่อข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว ผู้เข้าใช้บริการแทบไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเลย เพียงแค่เดินไปแต่ละจุดและรอการชำระเงิน จะเห็นว่าการใช้กระดาษในขั้นตอนต่างๆนั้นไม่มีอยู่เลย
 4. องค์กรของคุณ : เมื่อใช้ระบบ TAASK E-Form & Workflow

สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์ด้วยโปรแกรม TAASK

หลักการสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์

การสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์จะต้องมีการออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก ใช้งานง่าย ผู้ใช้ระบบสามารถกรอกข้อมูลได้โดยไม่สับสนหรือผิดพลาด ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละช่องว่าผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูลถูกต้องไหม เช่น ช่องที่ต้องเป็นตัวเลข โปรแกรมก็จะต้องบังคับให้ผู้ใช้งานกรอกเป็นตัวเลข ช่องที่เป็นวันที่ หรือตัวอักษร ก็จะต้องมีการบังคับเช่นกัน หากข้อมูลใดที่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานเลือกจากตัวเลือก ก็ควรจะต้องมีตัวเลือกที่ครบถ้วนตรงประเด็น ไม่มีตัวเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องมาให้ผู้ใช้งานเลือก นอกจากนี้การจัดวางเลย์เอาท์ก็จะต้องมีการตอบสนองต่อหน้าจอแสดงผลที่เหมาะสม (Responsive Desing) เช่น การแสดงผลที่หน้าจอมือถือ หรือจอแท็บเล็ต หรือ หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะต้องแสดงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเช่นกันทั้ง 2 แบบ ปุ่มที่จะแสดงจะต้องมีขนาดที่พอเหมาะ มีสีของปุ่มและสีของตัวอักษรที่สื่อความหมายชัดเจน เช่น ปุ่มบันทึกควรมีสีเขียว ปุ่มลบควรมีสีแดง เป็นต้น

องค์ประกอบของแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบไปด้วย

ฟอร์มกรอกข้อมูล (HTML Form, CSS, Javascript):

ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ web browser (เช่น Chrome, Safari, Edge เป็นต้น) จะนำไปแปลงเป็นกราฟฟิกแสดงผลทางหน้าจอให้เราเห็นเป็นลักษณะต่างๆ HTML จะแสดงเป็นช่องให้กรอกข้อมูล CSS จะแสดงเป็นสีสัน ลักษณะความสวยงาม Javascript จะคอยควบคุม Dialog หรือ Animation และยังควบคุมความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้กรอกลงไปด้วย

เลย์เอาท์และเซคชั่น (Layout and Section):

ส่วนนี้จะเป็นการแบ่งฟอร์มกรอกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานแยกแยะและเข้าใจกลุ่มของข้อมูลได้ง่าย อาจใช้ในกรณีที่ต้องการบ่งบอกว่าส่วนนี้ต้องเป็นผู้ใช้งานคนนี้เป็นคนกรอกข้อมูล อีกส่วนก็จะเป็นผู้ใช้งานคนอื่นกรอกข้อมูล ทำให้ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลได้เป็นอย่างมาก

โปรแกรมควบคุมเลย์เอาท์และข้อมูล (Program for control layout and data):

ส่วนนี้จะเป็นกลไลโปรแกรมมิ่งที่อยู่เบื้องหลังของฟอร์มอีกที ผู้ใช้งานจะมองไม่เห็นส่วนนี้ แต่ผู้ใช้งานจะถูกควบคุมจากการทำงานของส่วนนี้ โปรแกรมจะรับข้อมูลจากฟอร์ม เรียบเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบทางโปรแกรมมิ่ง แล้วส่งต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล เมื่อส่งต่อไปแล้วก็จะต้องคอยแสดงผลลัพธ์ว่า การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลนั้นสำเร็จหรือไม่ ให้ผู้ใช้งานรับทราบ

ฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูล (Database):

ข้อมูลต่างๆที่ได้ถูกส่งมาจากฟอร์มจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ฐานข้อมูลจะมีการป้องกันการเข้าถึงจากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องมีการสำรองข้อมูลไว้ด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการใช้งาน แบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์จะทำงานได้เร็วหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็จะมาจากยี่ห้อของฐานข้อมูล สเปกของเซิร์ฟเวอร์ และการออกแบบตารางเก็บข้อมูลของโปรแกรมเมอร์ เป็นต้น

ประเภทของช่องกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มออนไลน์

ในโปรแกรม TAASK E-Form มีกลไลในการเก็บข้อมูลที่ฉลาด สามารถสร้างตัวเลือกได้ทั้งแบบ dynamic และ static หากสนใจในรายละเอียด โปรดติดต่อ โทร: 094-6709933

ช่องกรอกข้อความ (Text Box):


มีไว้สำหรับกรอกข้อมูลประเภทข้อความ อาจจะเป็นข้อความสั้นหรือยาว มีบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัดก็สามารถกำหนดได้

ช่องกรอกตัวเลข (Number Box):


มีไว้สำหรับกรอกค่าตัวเลข สามารถกำหนดให้มีทศนิยมได้หลายตำแหน่ง

ช่องกรอกวันที่ (Date Box):


มีไว้สำหรับกรอกวันที่

ตัวเลือกแบบเช็ค (Check Box):


มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้งานได้เลือกว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในกรณีต่างๆ

ตัวเลือกแบบกล่อง (Select Box):


มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้งานได้เลือกตัวเลือกต่างๆ สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เลือกได้แค่เพียงตัวเลือกเดียว หรือ เลือกได้หลายตัวเลือก เมื่อเลือกแล้วตัวเลือกที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะถูกแสดงในกล่องข้อความ

ตัวเลือกแบบแสดงทั้งหมด (Switch Box):


มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้งานได้เลือกตัวเลือกต่างๆ สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เลือกได้แค่เพียงตัวเลือกเดียว หรือ เลือกได้หลายตัวเลือก ทั้งตัวเลือกที่ถูกเลือกและไม่ถูกเลือก จะถูกแสดงตลอดเวลา

ไฟล์แนบ (File):


มีไว้สำหรับแนบไฟล์

รูปภาพ (Picture):


มีไว้สำหรับแนบรูปภาพ ซึ่งภาพที่ถูกแนบจะถูกแสดงที่หน้าจอทันที

ข้อความ (Description):


มีไว้สำหรับแสดงคำบรรยาย และแสดงค่าของฟิวล์ต่างๆด้วย

ตาราง (Table):


มีไว้สำหรับแสดงตารางข้อมูลและให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลได้